11
mar
2022

Posiedzenie GR Zdrowie, 7.03.2022r.

autor: Marta Krupińska 

7.03.2022 r. w formie online w  ramach projektu DIALOG 2.0 dobyło się posiedzenie  Grupy Roboczej  ZDROWIE. Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy: ewaluacja podróży studyjnej do regionu europejskiego „Południowy Tyrol, Trentino”, prezentacja zaktualizowanych tematów w „opisie sytuacji”, aktualny stan realizacji porozumienia o współpracy w zakresie transgranicznego ratownictwa medycznego – teoria i praktyka, międzynarodowe biuro pacjenta w Guben-Gubin oraz przedstawienie projektu „Centrum opieki w Guben“. W posiedzeniu grupy roboczej wzięło udział ponad 30 uczestników z Polski i z Niemiec, przedstawicieli instytucji tj. : Ministerium der Finanzen und für Europa, Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e.V. Eisenhüttenstadt, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, DAK-Gesundheit, Naemi-Wilke-Stift Guben, Gemeinnütziger Rettungsdienst Märkisch Oderland GmbH, Uniwesytet Zielonogórski, Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH, NÖ Landesgesundheitsagentur, Stadt Guben, Pflegestützpunkt Spree-Neiße, Evangelisches Krankenhaus Lutherstift Frankfurt(Oder), UM Gubin, LUWWydział Zdrowia, Departament Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski, Zachodnie Centrum Medyczne, NFZ, 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach, Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie, Szpital Uniwersytecki Zielona Góra, Lubuska Rada Seniorów, AOK Nordost - Die Gesundheitskasse i in.