pnwm.gif
13
wrz
2021

Spotkanie Jednostek Centralnych PNWM

autor: Marta Krupińska 

W dniach 9-10 września w Pałacu w Wiechlicach odbyło się spotkanie robocze Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Euroregionu „Pomerania”, „Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Pro Europa Viadrina”, „Nysa” oraz pracownicy Referatu Wymiany Pozaszkolnej PNWM w Poczdamie i Referatu Wymiany Szkolnej z Warszawy.

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim wymianie informacji dotyczących realizowanych i planowanych działań w dziedzinie współpracy młodzieży z obu krajów na pograniczu. Zaplanowano kroki mogące pobudzić szkoły polskie i niemieckie do współpracy i odnowić stare, bądź pobudzić do życia nowe partnerstwa szkolne. Zaplanowano ścisłą współpracę z Kuratoriami Oświaty w trzech województwach i Krajach Związkowych oraz omówiono inicjatywę programu „Szkoła Żyje Wymianą”.

Jak zawsze sporo czasu poświęcono na wymianę doświadczeń, omówienie procedur opracowywania i rozliczania wniosków i takiego zaplanowania współpracy pomiędzy JC a PNWM, aby w przyszłości, dla dobra wnioskodawców, wszystko przebiegało szybko i bez zarzutu.

Spotkanie z Kierownikiem Wydziału Promocji Miasta i Gminy Szprotawa Maciejem Boryną było dla wszystkich dużą dawką historii najnowszej związanej ze stacjonowaniem w Szprotawie jednostek Armii Radzieckiej. Taką historię mają również wschodnie tereny Niemiec i może ona być wspólną kanwą dla organizacji wymian historycznych i zainteresowania młodzieży historią.

Zdjęcia