16
cze
2021

30 lat współpracy niemiecko-polskiej nad Nysą!

autor: Marta Krupińska 

30 lat współpracy niemiecko-polskiej nad Nysą!

 Pod tym tytułem 15.06.2021 r.  w Guben odbyła się konferencja z okazji 30. rocznicy podpisania traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Udział w niej wzięło ponad 60 uczestników.

Po powitaniu burmistrzów  miasta Gubina i Guben , Bartlomieja Bartczaka i Freda  Mahro oraz prezydentów Euroregionu Haralda Altekrüger i Czesława Fiedorowicza efekty i doświadczenia współpracy transgranicznej zaprezentowały miasta: Görlitz – Zgorzelec, Gubin – Guben, Euroregion Nysa oraz Euroregion Sprewa- Nysa – Bóbr.

Swoje projekty zaprezentowali również: Przygoda nad Nysą (Powiat Görlitz), Bilet Euro-Nysa (ZVON), „Spływ na byle czym“ (Görlitz/Zgorzelec), Festiwal Łużycki, Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst (Lausitz) jako część Europejskiego Związku Parków Łużyckich (Miasto Forst (Lausitz)), Kościół Farny w Gubinie (Stowarzyszenie na Rzecz Odbudowy Fary Gubińskiej), Od przedszkola po służby ratownicze - transgraniczna współpraca fundacji Naemi-Wilke-Stift, GUB-E-BUS - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa - wspólne dziedzictwo na polsko - niemieckim pograniczu (Gmina Łęknica)

Ostatnim elementem Konferencji był panel dyskusyjny: "Miasta i regiony przygraniczne między zmianami politycznymi a pandemią COVID-19 oraz ich oczekiwania na przyszłość!" został on podzielony na dwie części:

1. Panel "Od 1991 do 2004 roku": z udziałem m.in. Ericha Schulze (byłego Starosty Powiatu Dolny Śląsk Górne Łużyce), Dietera Friese (byłego Starosty Powiatu Szprewa-Nysa), Czesława Fiedorowicza (Prezesa Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”), Pana Gotfrieda Haina (byłego Burmistrza Guben)

2. Panel "Od 2004 roku do dziś": z udziałem m.in. Bernda Lange (Prezydenta Euroregionu Nysa), Freda Mahro (Burmistrza Miasta Guben), Czesława Fiedorowicza (Prezesa Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr), Bartłomieja Bartczaka (Burmistrza Miasta Gubin) oraz Pani Simone Taubenek (Burmistrz Forst).

W ramach programu towarzyszącego  odbył się między innymi: europejski spacer miejski wspólnie z zespołem  policji Guben-Gubin z uczniami 6. klasy Gubener Friedenschule, wystawa fotograficzna  „ 30 lat umowy partnerstwa-30 fotograficzne wrażenia ′′ oraz dostępne były stoiska informacyjne.

Zdjęcia