16
mar
2021

I posiedzenie Grupy Roboczej Zdrowie w ramach Projektu DIALOG 2.0

autor: Marta Krupińska 

15.03.2021 r w formie on- line odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej Zdrowie w ramach projektu DIALOG 2.0. Moderatorem spotkania był Pan Enrico Triebel z Polsko- Niemieckiego Stowarzyszenia Zdrowia i Spraw Społecznych.  Podczas spotkania omówiono następujące  tematy: 

1. podsumowano zakończony Projekt DIALOG,

2.  przedstawiono podejmowane aktualnie działania w tematyce transgranicznej ochrony zdrowia:

- „Polsko – Niemiecki Dzień Gospodarki Zdrowotnej” (organizator: IHK Ostbrandenburg, 11.02.2021 r.)

- Studium n/t utworzenia Polsko – Niemieckiej Akademii Zdrowia (wnioskodawca: Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Zdrowia i Spraw Społecznych)

- „Zdrowie bez granic” (wnioskodawca: Naemi – Wilke – Stift, Guben)

3. zaprezentowano projekt DIALOG 2.0 -  cele i harmonogram realizacji.

4. wprowadzenie do tematu: prewencja zdrowotna w Niemczech i w Polsce

5. przedstawiono aktualny stan realizacji porozumienia o współpracy w zakresie transgranicznego ratownictwa medycznego.

W spotkaniu uczestniczyło koło 50 osób z Polski i Niemiec, które na co dzień zajmują się w swojej pracy ochroną zdrowia.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, jesteśmy bardzo zadowoleni z tak licznego udziału w spotkaniu. Jest to wyraźny sygnał, że uczestnicy naszych spotkań są zainteresowani tworzeniem trwałych struktur współpracy, które ułatwią obywatelom pogranicza dostęp do usług zdrowotnych w kraju sąsiada.