euroregion.gif
12
lut
2021

Wizyty Prezesa Konwentu w gminach Lubsko, Tuplice, Brody, Gubin

autor: Mariusz Welman 

03.02.2021 r. Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz odbył spotkania z włodarzami gmin Lubsko, Tuplice, Brody i Gubin. Rozmowy miały charakter informacyjno-roboczy i dotyczyły bieżących problemów związanych m.in. z realizacją projektów i refinansowaniem środków  w ramach Interreg VA. Rozmowy uzmysłowiły sens i konieczność wykreowania dodatkowego obszaru funkcjonalnego, który można określić mianem: Łużycki Obszar Funkcjonalny (ŁOF). Teren historycznych Dolnych Łużyc aktualnie skupia następujące gminy: Lubsko, Gubin, Gubin gmina wiejska, Brody, Tuplice, Trzebiel i Łęknica. Trzy miasta: Gubin, Lubsko, Łęknica i położone w tym swoistym trójkącie gminy koncentrują newralgiczne sieci powiązań z silnymi regionami niemieckimi: Brandenburgią i Saksonią. Z jednej strony transgraniczność, bo na granicy ŁOF z Niemcami usytuowanych jest aż 13 mostów - przejść granicznych z Saksonią i Brandenburgią. Z drugiej to obszar o niezwykłym potencjale cennych rud kopalnianych i niespotykanej przeszłości geologicznej. To też obszar rozwojowego zapóźnienia oraz swoisty „wyrzut sumienia” władz Województwa Lubuskiego i polskiego rządu, ponieważ gminy Trzebiel, Tuplice, Brody, Gubin gmina wiejska znajdują się w ogonie klasyfikacji gmin ocenianych w kategoriach społecznych i gospodarczych. Atrakcyjność turystyczna, ubogie oferty dla młodego pokolenia, spójność rozwojowa tych gmin skłaniają do budowania tej wspólnoty terytorialnej.