euroregion.gif
26
paź
2020

Aktualizacja dot. obostrzeń przy wjeździe do Niemiec

autor: Marta Krupińska 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rząd Landu Brandenburgii 23.10.2020r., w piątek wieczorem zdecydował o zmianie w   rozporządzeniu w sprawie kwarantanny na terenie Niemiec. Zmiany te służą z jednej strony możliwie skutecznej prewencji pandemii, biorąc pod uwagę rosnące liczby przypadków w wielu krajach europejskich, z drugiej strony należy unikać negatywnych skutków  dla polsko-brandenburskiego regionu przygranicznego oraz tzw. ′′ małego ruchu granicznego". W związku z tym nowe rozporządzenie przewiduje odstępstwo od ogólnych przepisów dotyczących kwarantanny dla jasno określonych grup osób i zawodowych.

Wyjątki od kwarantanny domowej dotyczą:

- osób, które codziennie lub przez okres do pięciu dni (pracownicy przygraniczni) przekraczają granicę z uwagi na bezwzględną konieczność lub na sytuację niecierpiącą zwłoki

 a) z przyczyn zawodowych,

b) w związku ze swoimi studiami, edukacją szkolną lub nauką zawodu lub

c) w związku z prowadzonym kształceniem, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym lub kształceniem ustawicznym do celów zawodowych

- osób, które w ramach ruchu granicznego z krajami ościennymi przebywały krócej niż 24 godziny na obszarze ryzyka, o którym mowa w § 1 ustęp 2, lub wjechały do kraju związkowego Brandenburgia na okres do 24 godzin,

- osób, które wjeżdżają do kraju związkowego Brandenburgia na czas do 72 godzin w celu odwiedzenia krewnych pierwszego stopnia, małżonka lub partnera życiowego, który nie mieszka w tym samym gospodarstwie domowym lub w związku ze sprawowaniem wspólnej opieki lub posiadaniem prawa do kontaktów z dzieckiem, lub które przebywały w tym celu na obszarze ryzyka, o którym mowa w § 1 ustęp 2, przez czas krótszy niż 72 godziny.

 

Szczegóły: https://kkm.brandenburg.de/.../~23-10-2020-anpassungen...

Po polsku: Rozporządzenie w sprawie kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających w związku ze zwalczaniem w Brandenburgii wirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 (pdf)

https://mdfe.brandenburg.de/.../2020_10_23_AendSARS-CoV-2...

 

Prosimy o weryfikację informacji ws. obostrzeń przed każdorazowym wyjazdem do Niemiec. Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przypadku kontroli.