01
paź
2020

I Posiedzenie Grupy Projektowej DIALOG 2.0

autor: Marta Krupińska 

1.10.2020 r. w biurze Euroregionu Spree - Neisse - Bober w Guben odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Projektowej DIALOG 2.0. w posiedzieniu udziałw wzięli przedstawiciele wszystkich 4 partnerów. Podczas spotkania Partner Wiodący przedstawił aktualną sytuacje stanu realizacji projektu, a poszczególni partnerzy omówili swoje dotychczasowe działania. Ustalono równiez wstępny termin uroczystego podpisania porozumienia partnerskiego, które odbędzie się we Frankfurcie nad Odrą.