27
sie
2020

Współpraca przedszkoli z Brodów i Forst (L.)

autor: Mariusz Welman 

26.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Panem Ryszardem Kowalczukiem oraz Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brodach Panią Barbarą Czahajdą. Celem rozmów  było zapoznanie z ofertą dotyczącą nawiązania partnerskich kontaktów z Przedszkolem „Am Wasserwerk” w Forst. Wspólnie uzgodniono, że wobec woli wzajemnego poznania kolejnym krokiem będzie spotkanie przedstawicieli obu przedszkolnych placówek.

W rozmowach udział wzięła koordynator projektu Partner2022, Pani Izabela Pantkowska.