pnwm.gif
18
sie
2020

Nowe możliwości promowania projektów o profilu zawodowym

autor: Marta Krupińska 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do skorzystania z nowej możliwości promowania Państwa projektu na stronach internetowych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: http://perspektywyzawodowe.pnwm.org/

 

Niezbędne jest do tego jedynie wypełnienie  formularza , który dostępny jest online: http://perspektywyzawodowe.pnwm.org/baza-zrealizowanych-projektow/dodaj-projekt/) i przesłanie go wraz z przynajmmniej jednym charakteryzującym projekt zdjęciem (może być ich oczywiście więcej, w grę wchodzą również poświęcone projektowi publikacje względnie filmy) na adres prowadzącej stronę p. Anety Koppernock: aneta.koppernock@dpjw.org

 

Formularz wypełnić należy zasadniczo w obu językach, można jednak zwracać się p. Koppernock o pomoc w wykonaniu poprawnego przekładu, względnie przesłać jej koncepcję projektu wraz ze zdjęciami itp., aprobując następnie opracowaną na jej podstawie prezentację.   

 

Dodatkowy kanał informacyjny pozwala na bieżąco informować o działaniach w Państwa projekcie. W listopadzie PNMW planuje większą kampanię w mediach społecznościowych promującą platformę w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – w jej ramach mogą Państwo uczestniczyć w przygotowaniu wspólnych, promujących projekty postów.