08
lip
2020

Spotkanie przedstawicieli powiatu „Sprewa-Nysa” z Prezydentem Lubuskiej Izby Rolniczej

autor: Mariusz Welman 

07.07.2020 r. w Zielonej Górze odbyło się polsko-niemieckie spotkanie dotyczące problematyki Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Ze względu na fakt, że obszar niemieckiego powiatu „Sprewa-Nysa (Spree-Neisse) również zagrożony jest występowaniem tej choroby zwierząt, w ramach projektu Partner 2022 zorganizowano dyskusję obu stron, służącą wymianie wiedzy, doświadczeń i informacji na ten trudny temat.

Z ramienia powiatu Sprewa-Nysa w rozmowach wzięli udział: Zastępca Starosty pan Olaf Lalk i Powiatowy Lekarz Weterynarii pan dr Helfried Kröber. Ze strony polskiej uczestniczyli: Prezydent Lubuskiej Izby Rolniczej pan Stanisław Myśliwiec oraz z ramienia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr -  Prezes Konwentu pan Czesław Fiedorowicz i pan Mariusz Welman.

W trakcie dyskusji ustalono, że na przełomie września i października zorganizowane zostanie kolejne  spotkanie, tym razem z udziałem lekarzy weterynarii (poziom wojewódzki względnie powiatowy) ze strony polskiej, gdzie rozprzestrzenienie ASF jest dużo większe i istnieją w związku z tym bardziej rozwinięte rozwiązania praktyczne/profilaktyczne, ale także dość istotne kwestie problemowe, których ewentualnie można by uniknąć po stronie niemieckiej.