euroregion.gif
04
cze
2020

Transgraniczne spotkania w Cottbus i w Guben

autor: Marta Krupińska 

3 czerwca 2020 r. Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr/Spree – Neisse – Bober zaproszony został na uroczyste podpisanie umowy partnerskiej Europejskiego Związku Parków Łużyckich w ramach nowego projektu INTERREG „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich”. Uroczystość, w której udział wziął Pan Prezes Czesław Fiedorowicz i Pani Dyrektor Bożena Buchowicz odbyła się w Parku Branitz w Cottbus.

Tego samego dnia w Euromieście Gubin/Guben gościł Sekretarz Stanu ds. Europy i Pełnomocnik ds. Stosunków Brandenbursko-Polskich, Jobst-Hinrich Ubbelohde. Po spotkaniu z burmistrzami Guben i Gubina: Fredem Mahro i Bartłomiejem Bartczakiem oraz wspólnym spacerze po mieście, podczas którego zaprezentowano projekty zrealizowane w ramach programu INTERREG, przewodniczący Euroregionu Pan Czesław Fiedorowicz i Pan Harald Altekrüger oraz dyrektorzy biur ESNB Pani Bożena Buchowicz i Pan Carsten Jacob mieli możliwość poinformować Sekretarza Stanu o wpływie pandemii COVID-19 na różne obszary pracy euroregionalnej. Odbyła się także interesująca dyskusja na temat struktury polsko-niemieckiej współpracy w przyszłości.

Zdjęcia