18
maj
2020

Informator Klastrowy w ramach projektu EuRegioNet - internacjonalizacja sieci i klastrów

autor: Mariusz Welman 

Projekt EuRegioNet - internacjonalizacja sieci i klastrów, realizowany od kwietnia 2017 r. polega na stworzeniu polsko-niemieckiej informacyjnej i konsultingowej platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów (SK). Celem priorytetowym było i jest przekazanie tym sieciom pomocnych informacji, wyników i ekspertyz.

W ramach projektu wspierany jest polsko-niemiecki dialog klastrów i sieci transgranicznych a wybrane SK otrzymują pomoc w pozyskaniu środków pomocowych i strategicznej rozbudowie.

Jednym z określonych na początku realizacji projektu wyników/efektów jest „Informator Klastrowy”, do którego lektury serdecznie zapraszamy. Przedstawia on nie tylko sieci i klastry, które były przedmiotem ewaluacji w ramach naszego przedsięwzięcia, ale stanowi także cenne źródło informacji dot. polityk klastrowych w Lubuskim i Brandenburgii oraz m.in. analizę potencjału klastrów transgranicznych.

Dokument, w 3 wersjach językowych (PL, DE, EN) załączamy poniżej.

Dokumenty