12
lut
2020

Strategia Klastra Turystyki Historycznej - dokument

autor: Mariusz Welman 

Przekazujemy Państwu Strategię Klastra Turystyki Historycznej - dokument wspierający dla nowego klastra na pograniczu lubusko-brandenburskim, który  powstał w ramach projektu EuRegioNet - internacjonalizacja sieci i klastrów.

Projekt EuRegioNet - internacjonalizacja sieci i klastrów, realizowany od kwietnia 2017 r. polega na stworzeniu polsko-niemieckiej informacyjnej i konsultingowej platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów (SK). Celem priorytetowym było i jest przekazanie tym sieciom pomocnych informacji, wyników i ekspertyz. W ramach projektu wspierany jest polsko-niemiecki dialog klastrów i sieci transgranicznych a wybrane SK otrzymują pomoc w pozyskaniu środków pomocowych i strategicznej rozbudowie. Założono też utworzenie 2 zupełnie nowych klastrów. Jednym z nich jest istniejący od grudnia 2019r. Klaster Turystyki Historycznej (KTH).

W ramach pracy projektowej na rzecz KTH opracowana została Strategia Klastra Turystyki Historycznej, do której lektury serdecznie zapraszamy.

Dokument w wersji PDF załączamy poniżej.

Dokumenty