euroregion.gif
04
lut
2020

Posiedzenie Prezydium Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”/Spree-Neiße-Bober

autor: Mariusz Welman 

31.01.2020 r. w Guben odbyło się posiedzenie Prezydium Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”/Spree-Neiße-Bober – gremium, w skład którego wchodzą członkowie Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz członkowie zarządu niemieckiego stowarzyszenia Euroregion Spree-Neiße-Bober.

Jednym z głównych punktów spotkania prowadzonego wspólnie przez pana Czesława Fiedorowicza (Prezesa Konwentu) i pana Haralda Altekrügera (Przewodniczącego Zarządu) był przygotowywany od 10 miesięcy „Plan działania i rozwoju Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr” na kolejny okres wsparcia 2021-2027. Po przedstawieniu szczegółów, dokument ten uzyskał rekomendację od Prezydium ESNB.

Ostateczne zatwierdzenie  „Planu działania i rozwoju Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr” odbędzie się w dniu 08.05.2020 w Cottbus, podczas posiedzenia Rady Euroregionu – zgromadzenia wszystkich polskich i niemieckich członków naszego Euroregionu.

Podczas posiedzenia Prezydium omówiono również bieżące sprawy związane z działalnością Euroregionu. W ramach swoich prezentacji, dyrektor biura niemieckiego - pan Carsten Jacob - przekazał informacje dot. zadań realizowanych przez oba biura w ostatnim czasie a dyrektor biura polskiego - pani Bożena Buchowicz - przedstawiła przyszłość Interreg od 2021 roku.   

W spotkaniu - gościnnie - wzięli udział również przedstawiciele Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Województwa Lubuskiego:pani  Ursula Bretschneider - Kierownik Instytucji Zarządzającej dla Programu Współpracy Brandenburgia-Polska, brandenburski Sekretarz Stanu ds. Europejskich, pan Jobst-Heinrich Ubbelohde i pani Adrianna Sarnecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej w Urzędzie Marszałkowskim. Pan Ubbelohde w swoim wystąpieniu przekazał m.in., że: „Kraj Związkowy Brandenburgia pragnie dalej rozwijać współpracę ze swoim polskim sąsiadem, a w związku z tym przypisuje duże znaczenie kontynuacji dostatecznie uposażonych finansowo przez UE programów INTERREG”. Dodał również, że „cieszy się, że Euroregion finalizuje swoje plany na przyszłość już teraz. Impulsy pochodzące z „Planu działania i rozwoju” są również dla rządu Brandenburgii ważnym sygnałem. Z jednej strony dla przygotowania nowego okresu wsparcia UE i związanego z nim programu INTERREG Brandenburgia-Polska, lecz z drugiej strony także spoglądając w stronę planowanego wypracowania pierwszej brandenburskiej strategii dot. Polski, której stworzenie zapisano w umowie koalicyjnej.”

Pani Adrianna Sarnecka zwróciła uwagę na fakt, że w 2020r. mija już 20 lat od podpisania umowy o współpracy pomiędzy  Województwem Lubuskim i Krajem Związkowym Brandenburgia. Z tej okazji planowanych jest szereg wspólnych działań służących promowaniu dobrosąsiedzkich relacji na pograniczu lubusko-brandenburskim.

Zdjęcia