31
sty
2020

Kongres Klastrowy w Zielonej Górze

autor: Mariusz Welman 

28 stycznia 2020 r. w Grape Town Hotel w Zielonej Górze  odbył się Kongres Klastrowy poświęcony transgranicznemu potencjałowi sieci i klastrów oraz ich znaczeniu dla rozwoju lubusko-brandenburskiego pogranicza.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.) w ramach wspólnego projektu EuRegioNet - internacjonalizacja sieci i klastrów.

Wśród uczestników kongresu znaleźli się m.in. partnerzy projektu EuRegioNet w osobach: Józef Finster z Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Gunnar Pajer – przedstawiciel Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą, Susan Kutschker i Doreen Grüger z Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.), Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”(SNB) oraz zespół pracowników Euroregionu SNB, a w nim: Bożena Buchowicz –Dyrektor biura, Mariusz Welman – Kierownik projektu EuRegioNet, Marta Krupińska, Katarzyna Hoffmann, Andrzej Adamczyk i Alicja Dubert. Ze strony niemieckiej udział wzięli: Carsten Jacob – Dyrektor biura Euroregionu Spree-Neisse-Bober w Guben, Benedikt Praxenthaler  - Referent z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Matthias Hoffmann – Koordynator ds zwalczania ambrozji w brandenburskim Urzędzie ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Reinhard Petzold -  Prezes spółki DePoWi, Günter Quiel – Prezes Fundacji Odbudowy Fary Gubińskiej, David Furmanek - Prezes FEWE e.V.  (Sieć Energia Odnawialna), Lothar Müller – prywatny przedsiębiorca z Lauschütz oraz Monika Krajczok – przedstawicielka Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą.

Nie zabrakło także osób ze świata nauki. W wydarzeniu gościliśmy przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego: Prof. Bogdana Ślusarza oraz Prof. Leszka Jerzaka a także przedstawicielki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: dr Katarzynę Chebę i  Prof. Iwonę Bąk. Sferę samorządową reprezentowali m.in.: Arseniusz Woźny z Urzędu Marszałkowskiego, Ryszard Skonieczek - Wójt Gminy Lubrza, Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Anna Balcewicz ,Iwona Hryniewiecka i  Irena Karolewska ze Starostwa Powiatowego w Żaganiu, Aldona Slipaczek-Jurek z Urzędu Miejskiego w Iłowej, Edyta Markiewicz, Ewa Urban i Małgorzata Zimna  z Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

W kongresie wzięli też udział liczni przedstawiciele lubuskich muzeów, organizacji turystycznych z panią Prezes Jadwigą Błoch z LOTUR-u na czele, a także przedstawiciele funkcjonujących klastrów i sieci współpracy z Województwa Lubuskiego, w tym m.in.: dr Piotr Grochowski - Prezesa Klastra Zwalczania Gatunków Inwazyjnych, Marek Pastwa – Wiceprezes Klastra Zwalczania Gatunków Inwazyjnych, Włodzimierz Fleischer – Dyrektor Lubuskiego Klastra Metalowego, Andrzej Graczykowski – Prezes Lubuskiego Klastra Metalowego i Roman Lichwiarz – Prezes GS w Żarach i jednocześnie przedstawiciel sieci producentów rolnych „Żarski  Len”.

Konferencję moderował pan Dariusz Chajewski z „Gazety Lubuskiej”.

W ramach spotkania odbyły się prezentacje wybranych sieci/klastrów z pogranicza lubusko-brandenburskiego a także dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z Polski i Niemiec, nt. możliwości i korzyści, jakie niesie ze sobą tworzenie sieci współpracy i klastrów.

W tym kontekście spotkanie było dodatkowo okazją do konkretnych rozmów dot. członkostwa z obecnymi przedstawicielami  klastrów.