17
sty
2020

Duży sukces w ramach projektu EuRegioNet. Stowarzyszenie „Klaster Turystyki Historycznej” zarejestrowane w KRS.

autor: Mariusz Welman 

„Klaster Turystyki Historycznej” jest efektem wspólnego projektu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą i Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.) pn.: „EuRegioNet - Internacjonalizacja Sieci i Klastrów”. Nieoceniona okazała się pomoc burmistrza i pracowników miasta Krosno Odrzańskie, gdzie będzie znajdować się siedziba klastra.

Pierwsze działania inicjujące miały miejsce w II połowie 2017 r. Partnerzy projektu EuRegioNet przeprowadzili szereg rozmów dot. możliwej lokalizacji klastra. Ostatecznie uzgodniono, że KTH będzie miał siedzibę właśnie w Krośnie Odrzańskim, na Zamku Piastowskim. W fazie przygotowawczej zorganizowano szereg polsko-niemieckich konferencji, warsztatów i spotkań włącznie z odwiedzinami w siedzibach potencjalnych uczestników tej inicjatywy, w trakcie których przekazywane były informacje dot. celów i zadań klastra. Zainteresowanie przeszło oczekiwania. Deklarację chęci udziału w pracach nad KTH złożyły 33 podmioty z Polski i 7 z Niemiec. 

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej” odbyło się 12.11.2019r. w Krośnie Odrzańskim.

Aktywności/misja:

Wspieranie działań zmierzających do transgranicznego usieciowienia w celu pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego regionu.

Wspieranie wspólnych aktywności promocyjnych i strategii - również w kontekście transgranicznym, wiązanie atrakcji turystycznych, współpraca z ekspertami w dziedzinie turystyki etc.

Cel:  maksymalne wykorzystanie potencjału turystycznego regionu. Wspólny język korzyści.

Wśród tematów priorytetowych znalazły się: zabytkowe pałace i parki, fortyfikacje i umocnienia oraz historia i tradycje winiarstwa.

Grupa docelowa dla działań KTH to: samorządy, stowarzyszenia, fundacje, muzea, instytucje otoczenia nauki i gospodarki, przedsiębiorcy, osoby prywatne z terenu Polski i Niemiec etc.

Klaster dedykowany jest właścicielom obiektów służących rozwojowi turystyki oraz osobom i instytucjom, zajmującym się względnie zainteresowanym powyższą tematyką.