pnwm.gif
10
sty
2020

Nabór wniosków do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 2020 r.

autor: Katarzyna Hoffmann 

Zapraszamy Państwa do składania wniosków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wniosek można złożyć:

  1. W formie papierowej za pomocą poczty tradycyjnej,
  2. W formie elektronicznej przesyłając na adres: pnwm@euroregion-snb.pl i dołączając skan podpisanej przez obu partnerów ostatniej strony wniosku,
  3. Za pośrednictwem elektronicznego systemu składania i rozliczania wniosków OASE na stronie www.pnwm.org. W tym przypadku należy po złożeniu wniosku wydrukować 1 i 2 stronę wniosku i po podpisaniu przez partnerów, przesłać skan na adres JC PNWM

Wszystkie kompletne wnioski zgodne z Wytycznymi PNWM z terminem realizacji w 2020 r. złożone do 10 maja 2020 r. mają zagwarantowane dofinansowanie na poziomie 100 % maksymalnych stawek ryczałtowych.

Dofinansowanie z PNWM może stanowić wkład własny do projektów o charakterze młodzieżowym składanych w ramach Funduszu Małych Projektów z programu Interreg Va Brandenburgia-Polska.

Także w 2020 roku PNWM będzie dofinansowywać ze środków niemieckiego MSZ polsko-niemieckie spotkania młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją, które obywają się w Niemczech lub też w jednym z ww. krajów. PNWM dofinansowuje projekty w Polsce z własnych środków w wysokości pełnych stawek zryczałtowanych dla wszystkich uczestników.

Nowość! Od tego roku w ramach realizacji projektów trójstronnych z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją istnieje możliwość wnioskowania o dofinansowanie całej podróży młodzieży z kraju trzeciego, także w przypadku projektów odbywających się w Polsce.

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.pnwm.org/dotacje/projekty-z-krajami-partnerstwa-wschodniego-i-rosja/#content

Szczegóły dotyczące PNWM znajdą Państwo w Wademecum umieszczonym na naszej stronie internetowej www.euroregion-snb.pl z zakładce PNWM.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” jest Jednostką Centralną PNWM od 23 lat. Współpracujemy z blisko 400 wnioskodawcami w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej. Bardzo chętnie wesprzemy  Państwa i udzielimy pomocy na każdym etapie realizacji projektu.

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji po adresem pnwm@euroregion-snb.pl lub tel. 068 455 80 53

 

Kierownik JC PNWM Mieczysław Kijewski