15
lis
2019

V Lubuski Sejmik Turystyczny

autor: Marta Krupińska 

14 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa odbył się V Lubuski Sejmik Turystyczny. Turystyka przyrodnicza i możliwości jej rozwoju na terenie woj. lubuskiego, Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności, Klaster Turystyki Historycznej to tylko niektóre z paneli.

Jadwiga Błoch, Prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” przywitała gości i omówiła krótko zadania i cele organizacji oraz podsumowała 15 lat LOTUR. Zaprosiła także na oficjalne uroczystości, które odbędą się 11 grudnia 2019 r. w Wiechlicach.

Podczas sejmiku przyznano wyróżnienia - odznaki honorowe MSiT „Za zasługi dla Turystyki” oraz medale LOTUR zasłużeni dla lubuskiej turystyki, odznaczona została Dyrektor Biura Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” Pani Bożena Buchowicz.

Obrady Sejmiku rozpoczęły się od wystąpienia gości, a następnie odbyło się wprowadzenie do tematu poprzez referaty prelegentów związane z główną przewodnią tematyką „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności”.

V Lubuski Sejmik Turystyczny – „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności”, to sesja plenarna z udziałem specjalistów oraz sesje panelowe:

Panel Turystyka przyrodnicza i możliwości jej rozwoju na terenie woj. lubuskiego   

Celem panelu było pokazanie możliwości tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o turystykę przyrodniczą, prezentacja produktów turystycznych zgłoszonych do konkursu na najlepszy produkt turystyczny
 

Panel Klastry w turystyce – wiedza, innowacyjność, rozwój

Zaprezentowano m.in. sposoby funkcjonowania klastrów turystycznych w Polsce jak i za granicą. Ważną rolę w rozmowach odegrał nowotworzący się Klaster Turystyki Historycznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, którego powstanie zainicjowane zostało przez Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" w ramach realizowanego projektu EuRegioNet-internacjonalizacja sieci i klastrów. Dyrektor Bożena Buchowicz, która pełni jednocześnie rolę Koordynatora w/w projektu z ramienia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, przedstawiła historię i główne założenia powstałego klastra. 

Podczas Sejmiku nastąpiło podsumowanie Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną oraz wręczenie Lubuskich Pereł Turystycznych. Na koniec odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną „LOTUR” a Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego.    

Gośćmi sejmiku byli Magda i Jacek Zbieraj, prowadzący bloga www.zbierajsie.pl o podróżowaniu z dziećmi, którzy w tym roku zajęli II miejsce na Turystycznych Mistrzostwach Blogerów organizowanych przez Polską Organizacje Turystyczną.

Organizacja Sejmiku Turystycznego ma na celu promocję wpływającą na pozytywny wizerunek województwa w zakresie turystyki ale także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podczas obrad na wystawach towarzyszących zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk turystycznych z naszego regionu w sferze powstawania oraz rozwoju markowych produktów turystycznych oraz produktów związanych z turystyką przyrodniczą .

 

żródło:www.lubuskie.pl