euroregion.gif
06
lis
2019

Forum Polskich Regionów Granicznych w Nowym Targu

autor: Mariusz Welman 

W dniu 11 września 2019 r. przedstawiciele Euroregionów z polskich granic spotkali się w Nowym Targu, aby podzielić się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów i wymienić informacje dot. realizacji oraz rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy rozmawiali również na temat Funduszu Małych Projektów w nadchodzącej perspektywie finansowej w latach 2021-2027, która jest szansą dla rozwoju obszarów przygranicznych.

W forum uczestniczyli przedstawiciele Euroregionów: Tatry, Beskidy, Bug, Glacensis, Karpaty, Nysa, Pradziad, Pro Europa Viadrina, Silesia, Sprewa-Nysa-Bóbr, Śląsk Cieszyński oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w osobach: pan Artur Harc -Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i pani Barbara Serbinowska  z Wydziału Współpracy Transnarodowej i Międzynarodowej MIiR w Katowicach.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” reprezentował Główny Księgowy, pan Andrzej Adamczyk.