21
paź
2019

III Spotkanie Grupy Inicjatywnej „Klastra Turystyki Historycznej”

autor: Mariusz Welman 

17 października 2019r. o godz. 11:00 na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyło się III posiedzenie Grupy Inicjatywnej „Klastra Turystyki Historycznej”. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu  „EuRegioNet - internacjonalizacja sieci i klastrów”.

Po powitaniu członków Grupy Inicjatywnej(GI) przez Prezesa Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” i Członka Rady Projektu  „EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów”, pana Czesława Fiedorowicza oraz Burmistrza Krosna Odrzańskiego, pana Marka Cebulę, rozpoczęto część prezentacyjno - dyskusyjną złożoną z 3 bloków tematycznych.

 Pierwszym tematem rozmów była Strategia Rozwoju Klastra Turystyki Historycznej. Dyskusję moderowała pani dr Katarzyna Cheba - Adiunkta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W trakcie rozmów  udało sie wypracować dalsze, istotne zapisy przedmiotowego dokumentu, który ma być gotowy i zatwierdzony do końca bieżącego roku. 

Drugi blok tematyczny dotyczył statutu, na podstawie którego działać ma  „Klaster Turystyki Historycznej”. Dyrektor biura Euroregionu, pani Bożena Buchowicz przedstawiła projekt treści tego dokumentu oraz odpowiednie opinie prawne z nim związane. Członkowie grupy inicjatywnej porozumieli się co do ostatecznej treści statutu. Na listopad b.r. zaplanowano zebranie założycielskie stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”.

W trzeciej części obrad gospodarz, burmistrz Krosna Odrzańskiego – pan Marek Cebula – przedstawił informacje dot. projektu Miasta Krosno Odrzańskie pt.: „Turystyka bez granic - promocja idei Klastra Turystyki Historycznej”, w ramach euroregionalnego Funduszu Małych Projektów, który ma wspierać działania promocyjno-informacyjne dla KTH.