12
wrz
2019

Konferencja podsumowująca temat Zdrowie w projekcie DIALOG.

autor: Marta Krupińska 

11 września 2019 r w Gubińskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca temat Zdrowie w projekcie DIALOG. W konferencji uczestniczyło ok. 50 przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się zdrowiem na pograniczu m.in. Urząd Miasta Gubin, Urząd Miasta Guben, Powiat Krośnieński, Powiat Spree – Neisse, Szpital Naemi – Wilke- Stift w Guben, AOK, Euro – Institut Kehl, Diakonia St. Martin w Rotenburgu, Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach.

Konferencję otworzył Burmistrz Gubina oraz Zastępca Prezesa Konwentu Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” pan Bartłomiej Bartczak oraz Członek Zarządu Euroregionu Spree – Neiße – Bober pan Olaf Lalk.

W pierwszej części konferencji pan Carsten Jacob dyrektor Euroregionu Spree – Neiße – Bober wraz z panem Enrico Tribel z Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia do Spraw Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawili przebieg realizacji projektu DIALOG oraz wypracowany opis sytuacji.

Kolejne wystąpienia dotyczyły przykładów najlepszych praktyk z innych regionów przygranicznych. Pan dr med. Peter Indra – dyrektor ds. Opieki Zdrowotnej w departamencie kontonu Bazylea – Miasto przedstawił sytuację na pograniczu szwajcarsko – niemieckim, natomiast pan dr med. Francesc Bonet- dyrektor generalny Szpitala de Cardanaya opowiedział o rozwiązaniach istniejących na pograniczu hiszpańsko – francuskim.

W drugiej części konferencji pani Marta Krupińska z Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” opowiedziała o planach na przyszłość i projekcie kontynuującym DIALOG 2.0. Następnym poruszony tematem była geriatria/opieka nad seniorami. Z niemieckiej strony tematem tym zajął się pan Enrico Tribel, natomiast z polskiej strony pani Krystyna Magdziarek z Lubuskiej Rady Seniorów.

Ostatni blok konferencji poświęcony został wspieraniu zdrowego stylu życia/prewencji. O sytuacji w Polsce opowiedział pan Krzysztof Suszek Dyrektor Programu „Zdrowa i Aktywna Gmina”, natomiast o sytuacji w Niemczech opowiedziała pani Jennifer Usadel z Gemüse Ackerdemie w Berlinie.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za udział i bardzo owocną i konstruktywną dyskusję.

Zdjęcia