pnwm.gif
05
gru
2006

Zmiana w wytycznych PNWM

autor: Małgorzata Kijewska 

Jest to odpowiedź na zwiększenie się kosztów spotkań uczniów i młodzieży.  

 

 

Stara stawka w PLN

Nowa stawka w PLN

Stara stawka w EUR

Nowa stawka w EUR

Koszty programu

Zakwaterowanie w rodzinach

33

40

9

12

Zakwaterowanie w schronisku, hotelu…

44

60

12

18

Zakwaterowanie w placówce kształceniowej

80

100

40

50

Pośrednik językowy

80

140

40

50

Programy specjalistyczne

Program specjalistyczny w placówce kształceniowej

85

110

26

36

referent

120

140

52

56

Ryczał dzienny na referentów

600

700

260

280

 

Ponadto dotacja do kieszonkowego nie będzie wyszczególniona w decyzji o dofinansowaniu, lecz wypłacenie go pozostanie nadal możliwe z dotacji do kosztów programu, w ramach podwyższonych stawek ryczałtowych. Podmiot może sam decydować czy wypłaci gościom kieszonkowe. Tym samym zwiększa się podmiotom pojedynczym swobodę w podejmowaniu decyzji oraz daje się im możliwość stosownego reagowania na rozwój sytuacji ekonomicznej w Polsce i Niemczech. Przeniesienie tej decyzji na podmiot jest korzystne, ponieważ zna on lepiej potrzeby młodzieży uczestniczącej w spotkaniu.

 

·                                 Projekt modelowy „4x3 prosta sprawa”:

PNWM zgodnie z punktami B i C 1.3.5 i 1.3.6 może wspierać na zasadzie dofinansowania do pełnej kwoty projekty takie jak publikacje, wystawy, koncerty i projekty modelowe. Podmioty PNWM jednak rzadko wykorzystują ten sposób wnioskowania. Przyczyny tego są różne, przede wszystkim wiążą się one z dużym nakładem pracy przy wnioskowaniu i rozliczaniu projektu.

Poprzez rozwiązanie modelowe PNWM chce w sposób uproszczony tj. wg stawek zryczałtowanych, wspierać w szczególności małe projekty. Dotyczy to przede wszystkim tych projektów, które nie są spotkaniem i nie mogły dotąd otrzymać dotacji wg stawek ryczałtowych, jak np. publikacje, wystawy, koncerty i inne imprezy otwarte, których nie można rozliczyć na podstawia list uczestników.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 EUR lub 3 000 PLN. W rozliczeniu podmiot musi udokumentować 10% wkładu własnego. Wnioskując należy przedłożyć opis projektu, plan kosztów i finansowania. Projekt zostanie rozliczony na podstawie sprawozdania oraz zestawienia wydatków i źródeł finansowania. Rozliczone może zostać maksymalnie 90% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1 000 EUR lub odpowiednio 3 000 PLN.

Ponieważ należy udokumentować 10%-owy wkład własny, to w przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania uzyskamy pod względem rachunkowym całkowite koszty projektu w wysokości 1 111 EUR lub 3 333 PLN. Z tych liczb wynika propozycja nazwy tego projektu modelowego: 4x3 prosta sprawa lub w języku niemieckim „4x1 ist einfacher”.

 

Tutaj znajdziecie aktualną wersję Wytycznych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w formacie PDF.

Wersja do pobrania:
Wytyczne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży od 1 stycznia 2007 r.

Opcje


  Strona gotowa do druku

  Wyślij ten artykuł do znajomych