25
lip
2019

Spotkanie informacyjne

autor: Alicja Dubert 

W ramach projektu "Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB" w siedzibie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr" w Gubinie 23.07.2019r. przeprowadziliśmy kolejne  spotkanie informacyjne. Tym razem naszymi gośćmi byli Prezesi Miejskiego Ludowego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego z Gubina – Panowie Adam Kaczmarek i Marcel Dziadykiewicz. W trakcie spotkania rozmawiano o możliwościach dotyczących poszerzenia współpracy klubu ze stroną niemiecką o inne dyscypliny lekkeatletyczne i możliwych źródłach ich finansowania.

W spotkaniu uczestniczyła koordynator projektu pani Izabela Pantkowska.