28
sty
2019

24.01.2019r. Konferencja p.t.: „Klaster Turystyki Historycznej”

autor: Mariusz Welman 

24 stycznia 2019r. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja poświęcona tematyce turystyki historycznej oraz możliwościom zwiększania atrakcyjności obiektów turystycznych poprzez usieciowienie i współpracę transgraniczną.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.) w ramach wspólnego projektu EuRegioNet - internacjonalizacja sieci i klastrów. Organizację i realizację spotkania aktywnie wspierali Burmistrz Krosna Odrzańskiego, pan Marek Cebula oraz Dyrektor Centrum Artystyczno Kulturalnego(CAK) Zamek w Krośnie Odrzańskim, pan Tomasz Miechowicz wraz z pracownikami.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in.: Prezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie Wielkopolskim – pan Henryk Maciej Woźniak, przedstawicielka Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.) – pani Estera Kuhlmann, Dyrektor biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” - pani  Bożena Buchowicz, Dyrektor biura Euroregionu Spree-Neisse-Bober w Guben, pan Carsten Jacob, Prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej- pani Jadwiga Błoch, kierownicy projektu EuRegioNet, z ramienia Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) – pan Józef Finster oraz Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr - pan Mariusz Welman, członek zarządu Stowarzyszenia Marketing und Tourismus Guben e.V.  (MUT)- pan  Andreas Peter, Prezes Stowarzyszenia wspierającego odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie – pan Günter Quiel, Profesor Bogdan Ślusarz oraz dr Andrzej Łączak z Uniwersytetu Zielonogórskiego, gospodarze - Burmistrz Krosna Odrzańskiego pan Marek Cebula i Dyrektor CAK Zamek - pan Tomasz Miechowicz, Starosta Powiatu Krośnieńskiego - pan Grzegorz Garczyński, Wójt Gminy Maszewo - pan Dariusz Jarociński, Wójt Gminy Dąbie - pan Marcin Rzeczuch, Wójt Gminy Lubrza - pan Ryszard Skonieczek, Wójt Gminy Tuplice - pani Katarzyna Kromp, Wójt Gminy Świdnica - pan Krzysztof Stefański, Wójt Gminy Bobrowice - pan  Wojciech Wąchała a także liczni inni przedstawiciele samorządów, muzeów, ośrodków naukowych i kulturalnych, stowarzyszeń etc.  z pogranicza lubusko-brandenburskiego.

Konferencję moderował pan Arseniusz Woźny - pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Spotkanie w bezpośredni sposób nawiązywało do konferencji z dnia 7.11.2017r., w trakcie którego przedstawiony został pomysł utworzenia „Klastra Turystyki Historycznej” na pograniczu lubusko-brandenburskim oraz do szeregu działań przygotowawczych dla tej idei. Aktualnie spotkanie stanowiło  kolejny „kamień milowy” na drodze do utworzenia zaplanowanego klastra.

Istotnym punktem konferencji były wystąpienia ekspertów z dziedziny budowania strategii i marki klastrów. Referat pt.: ”Teorie, wizje, cele i potencjały rozwojowe klastrów i sieci” wygłosiła pani dr Katarzyna Cheba - Adiunkt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przedstawicielka   Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pani  dr Agnieszka Wala przedstawiła prezentację pt.:  Marka Klastra – rekomendacje.

Również przedstawiciele strony niemieckiej, pan Günter Quiel (Stowarzyszenie wspierające odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie) oraz pan Andreas Peter (Stowarzyszenie Marketing und Tourismus Guben e.V.  (MUT)) wzbogacili konferencję ciekawymi prelekcjami, w których bazując na własnych doświadczeniach przedstawili korzyści płynące z usieciowienia i współdziałania w sieci.

Punktem kulminacyjnym spotkania był wybór składu tzw. „Grupy Inicjatywnej” tworzonego „Klastra Turystyki Historycznej” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. W skład tego gremium weszli: Jadwiga Błoch - Prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Marek Cebula - Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Ryszard Skonieczek – Wójt Gminy Lubrza, Tomasz Miechowicz - Dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, Ryszard Skałba - Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Przemysław Karwowski - historyk winiarstwa, Günter Quiel - Prezes Stowarzyszenia wspierającego odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie (Förderverein zum Wiederaufbau der Stadt- und Hauptkirche in Gubin) oraz Leszek Lisiecki - Dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie (Międzyrzecki Rejon Umocniony).

Zdjęcia