Wersja Kontrastowa
euroregion.gif
15
sty
2019

Spotkanie Prezydentów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr“/Spree-Neisse-Bober

autor: Mariusz Welman 

10.01.2019r. odbyło się spotkanie robocze  Prezydentów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr“ / Spree-Neisse-Bober. Panowie Czesław Fiedorowicz i Harald Altekrüger omawiali priorytety współpracy w 2019 roku.  

Nowy rok będzie miał ogromne znaczenie. W najbliższych 12 miesiącach wytyczone zostaną kierunki działań na przyszłość. Niebawem odbędą się bowiem wybory do Parlamentu Europejskiego, powołany zostanie nowy skład Komisji Europejskiej, a w życie wejdą rozporządzenia obowiązujące w okresie wsparcia 2021-2027.
Z perspektywy Euroregionów, kryzysy ostatnich lat skłaniają do zabiegania „nie o mniej, ale o więcej Europy“. W trakcie spotkania pan Czesław Fiedorowicz wielokrotnie podkreślał fakt, że to właśnie Euroregiony podejmują trud rozwiązywania problemów wzdłuż granicy (w dziedzinie ochrony zdrowia, czy też transgranicznego pogotowia ratunkowego). Tak będzie również w przyszłości. Pan Harald Altekrüger wyraził opinię, że „przyszłość sojuszu państw europejskich rozstrzygnie się przede wszystkim w regionach przygranicznych, jeżeli będzie się w nich toczyła dobra międzysąsiedzka współpraca na wielu obszarach“.

W 2019 roku Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr“/Spree-Neisse-Bober zaktualizuje swoją Koncepcję Rozwoju i Działania „Euroregion SNB 2030“ i precyzyjnie wymieni w niej istniejące przeszkody, określając również szanse dla dalszej współpracy.

By nadać sprawom odpowiedniej rangi, oba Zarządy Euroregionu, czyli wymienieni wcześniej panowie Prezydenci oraz Członkowie Konwentu/Zarządu pan Holger Kelch (Nadburmistrz Cottbus), Bernhard Radny (Burmistrz Babimostu) Krzysztof Kaliszuk (zastępca Prezydenta Zielonej Góry) wybiorą się 21.01. do Brukseli i będą rozmawiali z Szefem Przedstawicielstwa Landu Brandenburgia przy Unii Europejskiej, panem dr Marcusem Wenig oraz z reprezentantami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). Wizyta odbędzie się na zaproszenie Europosła, pana dr Christiana Ehlera.

Wśród tematów planowanych rozmów znajdzie się m.in. kwestia przyszłości Łużyc, będących wspólnym obszarem gospodarczo-kulturowym rozciągającym się po obu stronach Nysy.
Ponadto bardzo ważnym celem wyjazdu do Brukseli jest omówienie programu INTERREG, będącego najważniejszym instrumentem wspierania polsko-niemieckiej współpracy. Aby mógł on nadal być siłą napędową integracji europejskiej, cztery polsko-niemieckie Euroregiony Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa-Nysa-Bóbr i Nysa opracowały „Memorandum” zawierające merytoryczne wytyczne tworzenia takich programów po 2020 roku. Dokument ten - podpisany przez 8 Prezydentów Euroregionów - wymienia w 9 punktach, co należy uwzględnić, by w atmosferze zaufania kontynuować rozwój współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim.

Zdjęcia