pnwm.gif
07
sty
2019

Nabór wniosków do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 2019 r.

autor: Katarzyna Hoffmann 

Zapraszamy Państwa do składania wniosków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wniosek można złożyć:

  1. W formie papierowej za pomocą poczty tradycyjnej,
  2. W formie elektronicznej przesyłając na adres: pnwm@euroregion-snb.pl i dołączając skan podpisanej przez obu partnerów ostatniej strony wniosku,
  3. Za pośrednictwem elektronicznego systemu składania i rozliczania wniosków OASE na stronie www.pnwm.org. W tym przypadku należy po złożeniu wniosku wydrukować 1 i 2 stronę wniosku i po podpisaniu przez partnerów, przesłać skan na adres JC PNWM

Wszystkie kompletne wnioski zgodne z Wytycznymi PNWM z terminem realizacji w 2019 r. złożone do 15 maja 2019 r. mają zagwarantowane dofinansowanie na poziomie 85 % maksymalnych stawek ryczałtowych.

Dofinansowanie z PNWM może stanowić wkład własny do projektów o charakterze młodzieżowym składanych w ramach Funduszu Małych Projektów.

Także w tym roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zakwalifikowała się do specjalnego programu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mającego na celu wspieranie polsko-niemieckich spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz Rosją.

W przypadku projektów trójstronnych z wymienionymi krajami, które planowane są w Polsce PNWM gwarantuje 100% stawek ryczałtowych na uczestników z kraju trzeciego.

Szczegóły dotyczące PNWM znajdą Państwo w Wademekum umieszczonym na naszej stronie internetowej www.euroregion-snb.pl z zakładce PNWM.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” jest Jednostką Centralną PNWM od 22 lat. Współpracujemy z blisko 400 wnioskodawcami w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej. Bardzo chętnie wesprzemy  Pa[M1] ństwa i udzielimy pomocy na każdym etapie realizacji projektu.

 

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji po adresem pnwm@euroregion-snb.pl lub tel. 068 455 80 53

 

Kierownik JC PNWM

Mieczysław Kijewski


 [M1]