29
lis
2018

Polsko – Niemiecki DIALOG na temat bezpieczeństwa w regionie przygranicznym – wymiana doświadczeń między Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną i Służbą Celną.

autor: Marta Krupińska 

27.11.2018 r w Starostwie Powiatowym w Forst  odbyło się spotkanie pn. „ Polsko – Niemiecki DIALOG na temat bezpieczeństwa w regionie przygranicznym – wymiana doświadczeń między Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną i Służbą Celną.”

Spotkanie podzielone było na 3 Bloki tematyczne.  Spotkanie rozpoczął pan Carsten Biling ze Starostwa Powiatowego, Dział II: Gospodarka, Finanse, Porządek Publiczny, Bezpieczeństwo i Komunikacja. Następnie Pan Carsten Jacob Dyrektor Biura Euroregionu Spree – Neisse – Bober przedstawił strukturę naszego euroregionu oraz projekt DIALOG, w ramach którego odbywało się to spotkanie.

Pierwszy blok spotkania dotyczył wymiany doświadczeń pomiędzy Strażą Pożarną. Z niemieckiej strony wystąpił Honorowy Komendant Straży Pożarnej Pan Wolfhard Kätzmer – Kierownik działu ochrony przeciwpożarowej i ochrony podczas katastrof, Powiat Spree – Neisse. Ze strony polskiej głos zabrał Bryg. Mgr. Inż. Poż. Pan Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

Podczas drugiego bloku doświadczeniami wymienili się policjanci. Stronę polską reprezentował kom. Radosław Sokołowski – Komendant Komisariatu Policji w Gubinie, natomiast niemiecką stronę reprezentowali panowie: nadinspektor kryminalny Tino Glaser – Dyrekcja Policji Brandenburgia Południe oraz Dyrektor Policji Ulf Buschmann – Współpraca polsko – niemiecka Świecko.

Trzeci blok spotkania poświęcony został Straży Granicznej i Służbie Celnej.  W tej części głos zabrali: szef inspekcji Michael Mäker – Inspekcja Policji Federalnej Forst, ppłk. SG Dariusz Michalski – Komendant Państwowej Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście, nadinspektor Służby Celnej Rene Weißhahn – Główny Urząd Celny Frankfurt nad Odrą oraz podinsp.. Barbara Kosińska – Lubuski Urząd Celno – Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim.

Zdjęcia