22
lis
2018

Inicjujące spotkanie grup śpiewaczych

autor: Alicja Kłosowicz 

W ramach projektu "Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB" 21.11.2018 w Sprembergu doszło do spotkań przedstawicieli Chóru Miejskiego oraz młodzieżowej grupy śpiewaczej Sternschnuppen ze Sprembergu z zespołem "Żurawianki" z Żarek Wielkich, grupą osób dorosłych działającą przy Centrum Kultury w Iłowej oraz grupą dziecięcą "Damy radę".

Kilkugodzinne rozmowy były zwieńczeniem prac dotyczących możliwości nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy muzykującymi grupami starszego i młodszgo pokolenia z Polski i Niemiec. Wzajemne poznanie, przedstawienie swoich profili i specyfiki działalności przebiegały w niezwykle przyjaznej i pełnej otwartości atmosferze.

Wolę kolejnych spotkań wyraziły wszystkie grupy.

Złożone deklaracje dają nadzieję, że w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" powstaną trzy nowe, trwałe polsko-niemieckie partnerstwa.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy projektu panie: Alicja Kłosowicz, Marta Wyspiańska i Izabela Pantkowska.

Zdjęcia