09
lis
2018

Spotkanie informacyjne

autor: Katarzyna Hoffmann 

W ramach projektu "Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB" w siedzibie Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" w Gubinie 08.11.2018r. zostało przeprowadzone kolejne spotkanie informacyjne. W spotkaniu udział wziął Remigiusz Leśniański przedstawiciel Klubu Sportowego Calipso. W trakcie spotkania rozmawiano o możliwościach nawiązania współpracy ukierunkowanej na spotkania dzieci i młodzieży.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy projektu pan Mieczysław Kijewski oraz pan Andrzej Adamczyk.