Wersja Kontrastowa
14
wrz
2018

Spotkanie informacyjne

autor: Katarzyna Hoffmann 

W ramach projektu "Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB" w siedzibie Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" w Gubinie 14.09.2018r. zostało przeprowadzone kolejne spotkanie informacyjne. W spotkaniu udział wzięły osoby reprezentujące Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Zielonej Górze na czele z panem Dariuszem Michalskim – komendantem. W trakcie spotkania rozmawiano o możliwościach nawiązania współpracy ukierunkowanej na szkolenia i wymianę doświadczeń oraz możliwych źródłach finasowania spotkań.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy projektu pani Katarzyna Hoffmann oraz pan Andrzej Adamczyk.