Wersja Kontrastowa
12
cze
2018

2 warsztaty "Zdrowie"

autor: Marta Krupińska 

11.06.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gubinie odbyły się 2 warsztaty „Zdrowie” w ramach projektu DIALOG – opracowanie tematu „Potencjały i przeszkody dla współpracy transgranicznej w zakresie służby zdrowia na obszarze programowym Brandenburgia – Lubuskie” na przykładzie Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” . W warsztatach udział wzięło 36 osób z polsko – niemieckiego pogranicza, w tym m.in.: przedstawiciele Powiatu Spree – Neisse, Szpitala Naemi – Wilke – Stift w Guben, Urzędu Miejskiego w Gubinie, Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zachodniego Centrum Medycznego, HWK Cottbus, Szpitala w Słubicach, AOK Nordost, Urzędu Miejskiego w Guben, Landtagu Brandenburgii, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Landu Brandenburgii.

W pierwszej części spotkania omówiona aktualny stan prac nad umową o ratownictwie medycznym, następnie przedstawiono możliwości kształcenia w zakresie służby zdrowia. Ze strony niemieckiej zaprezentowała się Pani Susanne Mitzscherlich – Dyrektor szkoły medycznej przy Carl-Thiem – Klinikum Cottbus, ze strony polskiej natomiast wystąpiła dr n. med. Pani Joanna Hoffmann – Aulich – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W drugiej części spotkania zostały przedstawione i omówione przykłady dobrej praktyki w zakresie zdrowia. Prelegentami w tym obszarze tematycznym byli: Pan dr med. Karl- Heinz Feldhoff – Euroregio Maas – Rhein/Fundacja euPrevent EMR oraz Pan Manfred Mayer – region południowej Austrii – Czech/ NÖGUS – Landesklinikum Gmünd.

Zdjęcia