Wersja Kontrastowa
euroregion.gif
08
cze
2018

XLIV Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" w Żarach

autor: Katarzyna Hoffmann 

06.06.2018r. w Urzędzie Miejskim z Żarach odbyła się  XLIV Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion ,,Sprewa-Nysa-Bóbr”. Konferencja miała charakter sprawozdawczy.

Obradom przewodniczył Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz, który w pierwszej części spotkania przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w okresie od 09.05.2017r. do 05.06.2018r. W swoim wystąpieniu pan Fiedorowicz podkreślił duże zaangażowanie wszystkich członków Stowarzyszenia: Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, członków Komisji Rewizyjnej, członków Konwentu Euroregionu oraz zespołu pracowników biura w realizację statutowych zadań stowarzyszenia.

Bezpośrednio po wystąpieniu prezesa Fiedorowicza uczestnicy konferencji wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przedstawił pan Adam Jaskulski – Wójt Gminy Świdnica, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja nie miała zastrzeżeń do pracy stowarzyszenia.

W kolejnej części konferencji podjęte zostały uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Konwentu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za rok 2017  i przeznaczenia zysku, udzielenia Konwentowi absolutorium za rok 2017, wysokości składek członkowskich dla miast i gmin obowiązujących w roku 2019, wysokości ryczałtowej składki członkowskiej dla powiatów ziemskich obowiązującej w roku 2019 oraz uchwalenia budżetu na rok 2018, zaciągnięcia zobowiązania finansowego, przystąpienia Gminy Szlichtyngowa do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, przystąpienia Gminy Trzebiel do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, przystąpienia Gminy Lipinki Łużyckie do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz wystąpienia Gminy Nowa Sól – Miasto ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Niezmiernie cieszymy się z faktu przystąpienia do struktur naszego stowarzyszenia trzech gmin: Szlichtyngowa, Trzebiel oraz Lipinki Łużyckie.

Podjęto również stanowisko Stowarzyszenia  Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w sprawie przyszłości programów INTERREG 2021-2027 na granicy polsko-niemieckiej.

W punkcie poświęconym wystąpieniom zaproszonych gości, głos zabrała Adriana Sarnecka - Kierownik Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, która przedstawiła informacje na temat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

Podczas konferencji przedstawione zostały założenia obchodów Jubileuszu 25-lecia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, które odbędą się 21.09.2018r. w Zielonej Górze.

Niemiecką stronę Euroregionu „Spree – Neiße – Bober” reprezentował: Dyrektor biura pan Carsten Jacob, który przedstawił informacje dotyczące wspólnych inicjatyw aktualnie realizowanych.

Dokumenty

Zdjęcia