30
kwi
2018

Spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet w biurze BIC we Frankfurcie nad Odrą

autor: Mariusz Welman 

24.04.2018r. w biurze Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie Wielkopolskim – pan Józef Finster, przedstawiciele Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.) – pan Bernd Kruczek, pani Doreen Schiller i pani Susan Kutschker, Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH - pani Heike Gensing i pan Gunnar Pajer oraz z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pani Bożena Buchowicz, pan Mariusz Welman oraz pan Andrzej Adamczyk.

W trakcie spotkania omówiono kwestie zwiazane z ogłoszonym przetargiem, mającym na celu wybranie wykonawcy szeregu działań w ramach projektu, w tym m.in. tych związanych z ewaluacją sieci i klastrów wyłonionych w ramach aktywności projektowych. Po ogłoszeniu w marcu 2018r. przetargu, zgłosiły się 3 zainteresowane podmioty. Ostatecznie, po analizie merytoryczno-punktowej, na wykonawcę zlecenia wybrano Niemiecko-Polskie Towarzystwo Rozwoju Gospodarki Sp. z o. o.  

Dyskutowano także na temat działań projektowych realizowanych w ostatnim czasie u poszczególnych partnerów projektowych. W tym kontekście Dyrektor biura, pani Bożena Buchowicz zaprezentowała dokument stanowiący wstępną analizę dot. inicjatyw klastrowych na terenie polskiej części obszaru wsparcia w Programie Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. 

Zaplanowano również terminy następnych wydarzeń w ramach aktywności projektowych. W dniu 28.05.2018r. w Międzyrzeczu odbędzie się spotkanie partnerów projektowych w celu wymiany danych nt. wyszukanych sieci/klastrów w poszczególnych podregionach projektowych. W okresie wakacyjnych odbędzie się także kolejne posiedzenie Rady Projektu.