Wersja Kontrastowa
22
mar
2018

Posiedzenie polsko - niemieckiej Grupy Roboczej "Zdrowie"

autor: Marta Krupińska 

20.03.2018 w Urzędzie Miasta w Gubinie obyło się trzecie spotkanie dotyczące transgranicznej współpracy w zakresie służby zdrowia.
Podczas posiedzenia 35 uczestnikom przedstawiony został m.in. aktualny stan dot. polsko-niemieckiej współpracy w ratownictwie medycznym.
Pan Robert Konrad, przedstawiciel regionu przygranicznego Bawaria-Czechy oraz Bawarskiego Czerwonego Krzyża zaprezentował projekt dofinansowany z tamtejszego programu INTERREG V A pt.: „Koncepcja współpracy w zakresie transgranicznego ratownictwa medycznego” oraz zrelacjonował jego rozwój w minionych latach.
Następnie odbyła się interesująca dyskusja na temat przeszkód, które istnieją w naszym regionie przygranicznym i które do tej pory uniemożliwiały podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie ratownictwa medycznego.
Ponadto uczestnicy mogli zaznajomić się z pierwszą wersją roboczą euroregionalnego opisu sytuacji pt.: „Potencjały i przeszkody dla współpracy transgranicznej w zakresie służby zdrowia”, który w ramach działalności grupy roboczej będzie sukcesywnie udoskonalany.
(Analiza jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych i znajduje się w obu wersjach językowych na naszej stronie internetowej w zakładce „pliki do pobrania”.

Poza kwestiami dotyczącymi ratownictwa medycznego przez pana Enrico Triebel z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zdrowia i Polityki Społecznej poruszony został temat opieki nad osobami starszymi.
Aktualny stan współpracy w opiece ambulatoryjnej przedstawił pan Gottfried Hain, dyrektor ds. administracyjnych szpitala Naemi-Wilke-Stift w Guben.
Na zakończenie spotkania wszyscy zainteresowani mieli możliwość zwiedzenia gubińskiej filii Zachodniego Centrum Medycznego.

 

Zdjęcia