06
mar
2018

„Śniadanie biznesowe” w ramach "Polsko-niemieckich spotkań gospodarczych w Euromieście Gubin-Guben"

autor: Mariusz Welman 

1.03.2018r. w Kosarzynie odbyło się spotkanie w formule „śniadania biznesowego” z udziałem przedsiębiorców z Polski i Niemiec oraz przedstawicieli wielu instytucji z terenów przygranicznych Wolnego Kraju Związkowego Brandenburgia i Województwa Lubuskiego. Wydarzenie dawało możliwość nawiązania nowych kontaktów z podmiotami polskimi i niemieckimi.

W spotkaniu nie zabrakło udziału Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.  Z ramienia naszego stowarzyszenia udział wzięli: Czesław Fiedorowicz- Prezes Konwentu, Bożena Buchowicz – Dyrektor biura oraz Mariusz Welman- Kierownik Projektu EuRegioNet – Internacjonalizacja Sieci i Klastrów.

W trakcie krótkiej prezentacji Dyrektor Bożena Buchowicz przedstawiła skondensowane informacje nt. działalności Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, m.in. w kontekście nowo realizowanego projektu EuRegioNet, służącego transgranicznemu usieciowianiu m.in. podmiotów gospodarczych w obszarze programowym Interreg VA Brandenburgia-Polska.

Zgodnie z formułą „śniadań biznesowych”, po części prezentacyjnej podmioty zainteresowane współpracą otrzymały czas na indywidualne dyskusje. Przedstawiciele Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr wymienili się informacjami m.in. z Dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze, panią Edytą Płanką, Wiceprezesem Zarządu DTP spółki z o.o., mieszczącej się na terenie Parku Naukowo-technologicznego w Nowym Kisielinie, panem dr Jackiem Robakiem, przedstawicielką Centrum Innowacji i Technologii w Forst (Lausitz), panią Esterą Kuhlmann oraz  przedstawicielem Izby Rzemieślniczej w Cottbus, panem Łukaszem Kocurem.