Wersja Kontrastowa
13
lut
2018

Uroczyste podpisanie porozumienia partnerskiego w projekcie „DIALOG”

autor: Mieczysław Kijewski 

W piątek 9 lutego lutego we Frankfurcie nad Odrą szefowie 2 euroregionów ze strony polskiej i niemieckiej: „Sprewa-Nysa-Bóbr” i „Pro Europa Viadrina" podpisali porozumienie partnerskie w ramach projektu „DIALOG”.

W imieniu naszego euroregionu porozumienie podpisali Prezes Konwentu Czesław Fiedorowicz, ze strony naszego niemieckiego partnera Starosta Powiatu Forst Harald Altekrueger oraz dyrektorzy biur Bożena Buchowicz i Carsten Jacob.

Projekt zakłada transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim w dziedzinie kształcenia, zdrowia i nauki języka sąsiada osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień współpracą i tematyką transgraniczną.

Obecna podczas uroczystości Dyrektor Instytucji Zarządzającej Programem Interreg Va Ursula Bretschneider wskazała na realne zagrożenie zmniejszenia puli środków na przyszły program współpracy transgranicznej.

Dyrektor Biura Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Radosław Brodzik podkreślił regionalny i lokalny charakter projektów, jak również potrzebę ich kontynuacji.

Prezes Konwentu Czesław Fiedorowicz wskazał na fakt, iż granica polsko-niemiecka należy do najtrudniejszych w Europie. Projekt DIALOG podejmuje najistotniejsze zadania wynikające ze zdefiniowanych problemów naszego pogranicza.

Dr. Martin Wilke-Przewodniczący strony niemieckiej Euroregionu „Pro Europa Viadrina” powiedział, że kontrola nie może być większa niż zaufanie, opowiadając się przy tym za uproszczeniem procedur w kolejnym okresie wsparcia oraz konieczność kontynuacji zarządzanych przez euroregiony Funduszy Małych Projektów. Podkreślił, że konieczne jest zapewnienie na ten cel środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż dotychczas.