pnwm.gif
18
sty
2018

Zaproszenie do składania wniosków do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

autor: Marta Krupińska 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie programów spotkań młodzieży ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 2018 r.

Stawki ryczałtowe pozostają w tym roku na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym.

Wszystkie kompletne projekty  zaplanowane do realizacji w 2018 r., które wpłyną do Jednostki Centralnej PNWM do 20 maja otrzymają dofinansowanie na średnim poziomie 69% maksymalnych stawek ryczałtowych.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w zależności od posiadanych środków lub umieszczane na liście rezerwowej.

Środki finansowe z PNWM mogą stanowić wkład własny do projektów o charakterze młodzieżowym finansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

 

Zachęcam Państwa do składania wniosków i rozliczania się drogą elektroniczną:

-poprzez moduł OASE udostępniony dla Państwa na stronie www.pnwm.org

-poprzez przesłanie skanów dokumentów mailem na adres JC PNWM zamieszczony poniżej:

pnwm@euroregion-snb.pl

Wnioski i rozliczenia składane w wersji papierowej będą również honorowane.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN wnioski z Ukrainą, Białorusią, Gruzją, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem i Rosją mogą liczyć na szczególne wsparcie.

Od 2016 r. nie mają Państwo obowiązku przesyłania oryginałów dokumentów, a jedynie je przechowywać przez 5 lat do ewentualnej kontroli.

Na wszystkie ewentualne pytania odpowiem Państwu najchętniej drogą mailową.

Zapraszam do indywidualnych konsultacji po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną.

 

                                                                                                                             Kierownik JC PNWM

                                                                                                                             Mieczysław Kijewski