12
gru
2017

Stowarzyszenie Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V deklaruje chęć przystąpienia do Klastra Turystyki Historycznej

autor: Mariusz Welman 

W dniu 08.12.2017r. w trakcie spotkania  roboczego w Gubinie z udziałem Prezydenta stowarzyszenia  Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V, pana Haralda Altekrügera  oraz Dyrektora biura euroregionu w Guben, pana Carstena Jacoba nasi niemieccy partnerzy podpisali deklarację dotyczącą przystąpienia Euroregionu Spree-Neiße-Bober e.V. do Klastra Turystyki Historycznej, tworzonego  przez biuro w Gubinie w ramach projektu  EuRegioNet-internacjonalizacja sieci i klastrów.

Pomysł utworzenia przedmiotowego klastra upubliczniony został w trakcie Konferencji realizowanej w dniu 8.11.2017r. w Krośnie Odrzańskim. Jest to inicjatywa w ramach wspomnianego  projektu „EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów”, realizowanego  przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą i Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.).