Wersja Kontrastowa
15
lis
2017

Drugie posiedzenie grupy projektowej "DIALOG"

autor: Mariusz Welman 

14.11.2017r. w biurze Euroregionu Spree-Neisse-Bober w Guben odbyło się  kolejne posiedzenie Grupy Projektowej w ramach projektu DIALOG.

W skład grupy wchodzą zaangżowani w realizację projektu przedstawiciele 4 biur Euroregionów. Podczas posiedzenia partnerzy przedstawili szczegółowe sprawozdania z realizacji zaplanowanych działań od czasu ostatniego posiedzenia, tj. 13.09.2017r. Dyskutowano również o sposobie wdrażania kolejnych filarów z pakietów działań: Komunikacja bez granic, Działanie bez granic oraz Promocja bez granic.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na luty 2018r.