25
paź
2017

Konferencja regionalna p.t.: „Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim”

autor: Mariusz Welman 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą i Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.) organizuje konferencję regionalną poświęconą tematyce turystyki historycznej oraz możliwościom zwiększania atrakcyjności obiektów turystycznych poprzez usieciowienie i współpracę transgraniczną.

Spotkanie odbędzie się:

 7 listopada 2017r. o godz. 10.30

 w Zamku Piastowskim  w Krośnie Odrzańskim

      (ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie) 

W trakcie konferencji przekazane będą informacje nt. oferty polsko-niemieckiego projektu „EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów” oraz za sprawą paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów z Polski i Niemiec przedstawiona zostanie tematyka współpracy oraz możliwości turystycznego wykorzystania ważniejszych obiektów historycznych.

Dokumenty