Wersja Kontrastowa
10
paź
2017

Warsztaty grupy "ZDROWIE"

autor: Marta Krupińska 

9.10.2017 r. w Urzędzie Miasta w Guben odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące tematu „ZDROWIE”. Uczestnikami warsztatów byli członkowie powstałej w czerwcu grupy roboczej zajmującej się  współpracą transgraniczną w zakresie służby zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni eksperci: pan Enrico Tribel z Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Marek Rydzewski z kasy chorych AOK Nordost oraz pan Marcin Krzymuski doradca ds. różnych struktur służby zdrowia w Polsce i w Niemczech. Zaproszeni goście wyjaśnili kwestie prawne związane z opieką zdrowotną, które stoją na drodze pogłębionej współpracy na pograniczu polsko – niemieckim. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość przedstawienia istniejących problemów z perspektywy reprezentowanych przez siebie instytucji.

Pierwsza wersja analizy stanu służby zdrowia w polsko – niemieckim regionie przygranicznym zostanie zredagowana i opublikowana na stronach biur Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”/Spree – Neiße – Bober już w listopadzie. Podczas kolejnych aktywności grupy „ZDROWIE” dokument ten będzie sukcesywnie rozbudowywany.

Zdjęcia