14
wrz
2017

Spotkanie Regionalne w Mironicach (koło Gorzowa Wlkp.) w ramach projektu EuRegioNet

autor: Mariusz Welman 

8 września br. w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym Cysters w Mironicach odbyło się Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne w ramach projektu EuRegioNet. Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników.

Gości powitał kierownik projektu z ramienia Lubuskiej organizacji Pracodawców (LOP), pan  Józef T. Finster. Moderatorem spotkania był pan Ryszard Barański - Wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał przewodniczący LOP, pan Henryk M. Woźniak, koordynator projektu EuRegioNet. W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektu EuRegioNet: Prezes zarządu Heike Gensing i lider projektu Gunnar Pajer z BIC Frankfurt (Oder) GmbH, pan Rainer Schubert – Prezes zarządu CIT GmbH Forst, Dyrektor Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, pani Bożena Buchowicz oraz gospodarze spotkania z LOP.

Uczestnicy Spotkania Regionalnego wysłuchali wystąpienia dra inż. Aleksandra Smoligi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie pt.: „Gospodarowanie a zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, szkody w środowisku. Inwentaryzacja gatunków obcych i metody postępowania, i zakres prac po ich zdefiniowaniu”. Zagadnienia związane z biologią i zwalczaniem gatunków  inwazyjnych występujących we wschodnich Niemczech przybliżyła dr Ewa Meinlschmidt z Saksońskiego Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska i Geologii. Natomiast prezentacji Projektu EuRegioNet dokonał Gunnar Pajer z Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą.

Po pytaniach do prelegentów i krótkiej dyskusji, nastąpiło podpisanie deklaracji przystąpienia do prac związanych z utworzeniem Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych.

Po przerwie kawowej, na Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne przybyli goście honorowi: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani Elżbieta Rafalska, honorowy partner przedsięwzięcia utworzenia Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych, Wojewoda Lubuski, pan Władysław Dajczak oraz Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, pan Romuald Gawlik. Minister Elżbiecie Rafalskiej i Wojewodzie Władysławowi Dajczakowi wręczono materiały informacyjne opracowane na potrzeby projektu EuRegioNet i Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych.

Pani prezes Heike Gensing z Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą otrzymała z rąk minister Elżbiety Rafalskiej  i koordynatora projektu EuRegioNet Henryka M.Woźniaka nagrodę za działalność transgraniczną, ufundowaną przez Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Po dłuższej przerwie (IMBISS) zainteresowani wyjechali do gminy Santok celem zapoznania się w terenie z problemem, jaki stwarza ”Barszcz Sosnowskiego”. Kwestię tę przedstawił prowadzący wyjazd studyjny, pan Jan Pastwa - Prezes Fundacji „Palący Problem – Heracleum”.

Zdjęcia