Wersja Kontrastowa
branderburgia.gif
24
sie
2015

Uproszczenie procedur FMP 2014-2020 - „Warsztaty praktyków” w Łagowie Lubuskim w dniach 20-21.08.2015r.

autor: Mariusz Welman 

W dniach 20-21.08.2015r. w Łagowie Lubuskim odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli najbardziej aktywnych beneficjentów Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Celem warsztatów było wypracowanie możliwych mechanizmów wdrażania uproszczeń systemu rozliczeń małych projektów oraz ogólna analiza silnych i słabych stron oraz korzyści i ryzyka wprowadzenia ryczałtowych rozliczeń kosztów w projektach.

Prelekcję nt. możliwego przyszłościowego rozliczania projektów euroregionalnych oraz aktywności projektowych w nowym okresie wsparcia przedstawił prezes konwentu, pan Czesław Fiedorowicz.

W trakcie spotkania wystąpiła również dyrektor biura, pani Bożena Buchowicz, która przedstawiła możliwe uproszczenia procedur FMP w prawodawstwie unijnym i krajowym. Ponadto pani dyrektor Buchowicz na podstawie doświadczeń obecnego okresu wsparcia dokonała podsumowania i sformułowała uwagi do Funduszu Małych Projektów w ramach programu INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020.

W części praktycznej spotkania, uczestnicy w grupach roboczych przygotowali wnioski wraz z budżetami konkretnych projektów pod kątem rozliczenia ich w uproszczonej formie.

W trakcie warsztatów poruszono także problem konieczności prefinansowania działań projektowych, który wiele stowarzyszeń powstrzymuje od składania wniosków o dofinansowanie. W tym kontekście przedyskutowano wiele możliwych rozwiązań, w tym m.in. możliwość poręczenia kredytów przez terytorialnie właściwe urzędy gminne i miejskie.