20
maj
2019

Euroregion 2030 - warsztaty otwierające za nami!

autor: Katarzyna Hoffmann 

17.05.2019 w Gubinie zostały przeprowadzone warsztaty otwierające działania związane z opracowaniem Planu Rozwoju i Działania Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr/ Spree-Neisse-Bober do roku 2030.

 

W trakcie spotkania Pan Czesław Fiedorowicz – Prezes Konwentu poinformował uczestników o wdrażanym projekcie, przedstawił jego cele oraz nakreślił istotne aspekty, które powinny znaleźć się w opracowywanym dokumencie. Pan Grzegorz Gorzechowski – przedstawiciel wykonawcy ze strony polskiej firmy BERG -  zapoznał uczestników z planem działań, metodologią prac, przedstawił efekty i doświadczenia obecnego okresu wsparcia oraz kluczowe przepisy UE w  sprawie programów na lata 2021-2027. Warsztaty dopełniła dyskusja, w której oprócz przedstawicieli strony polskiej aktywnie uczestniczyli również partnerzy niemieccy.

 

Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa zaangażowaniu powstanie plan uwzględniający transgraniczne potrzeby naszego regionu.

Przypomnijmy, że 12.04.2019r. podobne warsztaty, dla niemieckiej strony Euroregionu, odbyły się w Cottbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty 12.06.2019 r. również do Cottbus.  

Zdjęcia