pnwm.gif
29
kwi
2016

20 lecie Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”

autor: Mieczysław Kijewski 

22 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się jubileuszowa Konferencja Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” tym razem poświęcona tematyce młodzieżowej. Temat konferencji był nieprzypadkowy, ponieważ obok obchodzonego w tym roku 25-lecia Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz 25-lecia powołania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży również nasz Euroregion obchodził właśnie w kwietniu 20-lecie powołania w nim Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Obradom przewodniczył Prezes Konwentu, pan Czesław Fiedorowicz, a wśród zaproszonych gości znaleźli się miedzy innymi Dyrektor Zarządzający PNWM Stephan Erb, lubuscy posłowie-członkowie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Katarzyna Osos i Jacek Kurzępa, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin-członków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, a także licznie zgromadzeniu nauczyciele, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń od lat współpracujący z Euroregionem i realizujący różnorodne spotkania i wymiany polsko-niemieckiej młodzieży.

Podczas konferencji nie zabrakło wielu ciepłych słów pod naszym adresem. Zabierający głos goście nie szczędzili nam pochwał i słów uznania za osiągnięcie tak imponujących wyników współpracy.

Na naszych gości na koniec konferencji czekał do podziału jubileuszowy tort, podczas konsumpcji którego był czas na wspomnienia, wymianę doświadczeń i plany na przyszłość.

W 1996 r. naszą działalność jako Jednostka Centralna PNWM zaczynaliśmy skromnie. W pierwszym roku działalności Jednostka Centralna w Gubinie przejmując odpowiedzialność za wymianę pozaszkolną, zrealizowała 6 projektów z udziałem 56 Polaków i 52 Niemców. Po 20 latach działalności nie sposób nie sięgnąć do liczb. Od początku funkcjonowania Jednostki centralnej wnioskodawcy zrealizowali łącznie blisko 3500 programów wymiany, na dofinasowanie których przeznaczyliśmy blisko 10 milionów złotych. Są to pieniądze pochodzące z budżetów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Podkreślić należy ich różnorodność tematyczną oraz bardzo szeroki zakres wieku uczestników. Były to nie tylko typowe wymiany szkolne połączone z udziałem w zajęciach szkolnych, z elementami poznawania ciekawostek regionu oraz obserwacją życia i zwyczajów polskich i niemieckich rodzin podczas noclegów w rodzinach, ale również  różnorodne warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, malowanie murali, spotkania kulinarne kilkakrotnie podsumowane dwujęzycznymi książkami kucharskimi, obozy survivalowe i jeździeckie, rajdy górskie i rowerowe, itp.

W tych programach wzięło udział ponad 140 300 młodych ludzi. Nieznacznie więcej , bo 70080 Polaków, blisko 68 000 Niemców i 2200 uczestników z krajów trzecich, w naszych realiach przede wszystkim z Ukrainy, Czech i Litwy.

Swoją działalność koncentrowaliśmy również na konsultacjach i doradztwie, a także organizacji kilkudziesięciu szkoleń skierowanych do naszych wnioskodawców, które miały na celu podniesienie umiejętności organizacji programów międzynarodowej wymiany młodzieży przez organizatorów oraz poprawę jakości spotkań.

Mieczysław Kijewski

Kierownik Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Zdjęcia