02
lip
2020

Spotkanie robocze w ramach projektu Partner2022

autor: Mariusz Welman 

26.06.2020 r. pracownicy obu biur Euroregionu SNB spotkali się w Guben w celu omówienia działań przewidzianych do realizacji w ramach wspólnego projektu Partner2022.

Izabela Pantkowska i Mariusz Welman z biura w Gubinie oraz Ewa Bagińska i Carsten Jacob z biura w Guben dyskutowali m.in. na temat zainicjowania/rozwinięcia współpracy partnerskiej instytucji, które w ramach projektu zwróciły się o pomoc do biur w Gubinie i Guben, pozyskania oferentów współpracy z terenu tzw. „białych plam”, zorganizowania stoisk informacyjnych Partner 2022 w ramach imprez organizowanych w regionie (m.in. podczas kolejnej edycji tzw. „Dialogu Obywatelskiego”, planowanej na wrzesień), wspólnych gadżetów promocyjnych i materiałów informacyjnych oraz uroczystego podpisania umowy partnerskiej dla projektu Partner 2022.