euroregion.gif
25
cze
2020

Spotkanie on-line Grupy Roboczej ds. przygotowania przyszłego Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027

autor: Mariusz Welman 

Realizacja Programu Współpracy INTERREG V A 2014 – 2020 powoli zbliża się ku końcowi. Prace nad przygotowaniem przyszłego programu już trwają. We wtorek, 23.06.2020r., mimo obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, udało się przeprowadzić pierwsze spotkanie wszystkich członków Grupy Roboczej ds. przygotowania przyszłego Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 w formule wideokonferencji.

Członkowie Grupy Roboczej omawiali m.in. ogólne kwestie merytoryczne przyszłego dokumentu programowego, projektów rozporządzeń oraz możliwych ram finansowych przyszłej perspektywy.

Oczywiście w spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr/ Spree-Neße-Bober. Z ramienia polskiego stowarzyszenia w dyskusjach uczestniczyli: Prezes konwentu – Czesław Fiedorowicz, Dyrektor biura – Bożena Buchowicz oraz zastępca dyrektora – Izabela Pantkowska. Niemieckie stowarzyszenie reprezentowali: Dyrektor biura – Carsten Jacob wraz ze swoim zastępcą - Kathleen Markus.

Istotną podstawą dla nowego programu operacyjnego na lata 2021-2027 jest euroregionalny Plan Działania i Rozwoju #Wizja2030. Opracowanie tego dokumentu jest już praktycznie zakończone. Sformułowane w nim potrzeby i cele naszego regionu w miarę możliwości będą włączane do procesu programowania.

Zdjęcia