25
lut
2019

Polsko-Niemieckie Sympozjum na temat Ratownictwa Medycznego 21-22.02.2019 r w Guben

autor: Marta Krupińska 

W dniach 21.02.-22.02. odbyło się w Guben polsko-niemieckie sympozjum na temat ratownictwa medycznego. Zamiarem sympozjum było stworzenie synergii dla polsko-niemieckich regionów granicznych w kwestiach związanych z przygotowaniem porozumień o współpracy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między zainteresowanymi.
W tym celu spotkało się ponad 70 reprezentantów z krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze-Przednie, Brandenburgia i Saksonia oraz województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Obok przedstawicieli regionalnych oraz narodowych organów administracji, na miejscu byli także wysłannicy niemieckiego i polskiego Ministerstwa Zdrowia z Warszawy i Berlina.

W pierwszym dniu sympozjum odbyły się prezentacje dotyczące tematu: „ Transgraniczne Ratownictwo Medyczne jako poprawa warunków życia w regionach przygranicznych” oraz „ Porozumienia o współpracy w poszczególnych podregionach na granicy polsko – niemieckiej: wyzwania, podejście i stan porozumień”, następnie uczestnicy podzielili się na 3 grupy, aby pracować  nad kolejnymi krokami prowadzącymi do sfinalizowania porozumień o współpracy. Podczas warsztatów zostały poczynione kroki, które mają zapewnić ratyfikację dokumentów jeszcze w 2019 roku.

Drugiego dnia sympozjum zaprezentowano wykłady gościnne: „AcuteZorg i PREpare”: przedstawienie projektów  w Euregio (Gronau/Enschede) oraz InGRiP – przedstawienie projektu „Zintegrowane ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii”. Przedstawiciele grup warsztatowych zaprezentowali wyniki prac w swoich grupach.


Sympozjum zostało zainicjowane przez Federalne Ministerstwo Zdrowia oraz Euroinstitut. Euroregion Spree-Neiße-Bober/Sprewa – Nysa – Bóbr wspierał organizację całego przedsięwzięcia od strony logistycznej.

Zdjęcia