Wersja Kontrastowa
euroregion.gif
15
mar
2017

Spotkanie z Prezydentem Landtagu Saksonii w Dreźnie

autor: Mariusz Welman 

09.03.2017r., w Dreźnie, Prezes Konwentu, Pan Czesław Fiedorowicz spotkał się z Prezydentem Landtagu Saksonii, Panem dr. Matthiasem Röβlerem. W spotkaniu wzięli udział również: Pani Silvia Brüggen - Z-ca Szefa Kancelarii Landtagu Saksonii, Pani Teresa Sekuła - Dyrektor Biura Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Pan Jerzy Bielerzewski w charakterze tłumacza.

W trakcie dyskusji omówiono m.in. kwestie: wsparcia Prezydenta Landtagu Saksonii Rößlera problematyki Funduszu Małych Projektów na granicy lubusko-saksońskiej, warsztatów z udziałem kluczowych osób zaangażowanych we współpracę transgraniczną na styku 3 regionów i wspólnej wystawy Parku Mużakowskiego w Londynie w 2018.