Fundusz Małych Projektów i Projekty sieciowe w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Oceniającą poniższych wniosków o dofinansowanie przypominamy o obowiązku, (wynikającym z art. 60 ppkt. d Rozporządzenia KE nr 1083/2006 ), prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej każdej operacji dotyczącej realizacji projektu.
LISTA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W BIURZE EUROREGIONU "SPREWA-NYSA-BÓBR" do 31.03.2012 r. - kliknij tutaj

LISTA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W BIURZE EUROREGIONU "SPREWA-NYSA-BÓBR" po 01.04.2012 r. - kliknij tutaj

LISTA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH w ramach dodatkowego naboru w BIURZE EUROREGIONU "SPREWA-NYSA-BÓBR" po 04.02.2015 r.


LISTA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W BIURZE EUROREGIONU "SPREWA-NYSA-BÓBR" po 01.04.2012 r.


LISTA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W BIURZE EUROREGIONU "SPREWA-NYSA-BÓBR" do 31.03.2012 r.